Priser

Hva Skjer Kalender er designet for å arbeide i et geografisk område. Prisene avhenger av antall innbyggere for dette området.
Område befolkning
Pris per måned
Registreringsavgift
Opp til 5 000
kr 1 000
kr 15 000
Opp til 10 000
kr 1 500
kr 17 500
Opp til 20 000
kr 2 000
kr 20 000
Opp til 50 000
kr 2 500
kr 22 500
Opp til 100 000
kr 3 000
kr 25 000
Opp til 200 000
kr 3 500
kr 27 500
Mer enn 200 000
kr 4 000
kr 30 000